Kế hoạch thực hiện công tác quản lý đất công trên địa bàn phường Tân Phước

UBND phường Tân Phước ban hành Kế hoạch quản lý đất công trên địa bàn phường Tân Phước.
Loading

5/5 - (4 đánh giá)