UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với Chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

– Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

– Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông:

+ Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình.

+ Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

+ Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

+ Kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình.

+ Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

+ Gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

+ Số 111 – tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.

+ Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng.

+ Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

+ Đội mũ bảo hiểm cho con, trọn tình cha mẹ.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Loading

5/5 - (4 đánh giá)