UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu với Chủ đề: “Chung tay bảo vệ trẻ em, hãy lên tiếng phòng, chống xâm hại, bạo lực trẻ em”.

– Thời gian thực hiện: Bắt đầu từ ngày 25 tháng 5 đến ngày 30 tháng 6 năm 2022.

– Thông điệp, khẩu hiệu truyền thông:

+ Trẻ em phải được an toàn trong ngôi nhà của mình.

+ Roi vọt không làm trẻ nên người, yêu thương mạnh hơn lời quát mắng.

+ Pháp luật nghiêm trị mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

+ Kiên quyết phòng, chống bạo lực trẻ em trong gia đình.

+ Hãy lên tiếng để ngăn chặn mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

+ Gọi 111 để thông báo, tố giác mọi hành vi xâm hại, bạo lực trẻ em.

+ Số 111 – tiếp nhận thông tin mọi lúc, bảo vệ trẻ em mọi nơi.

+ Bảo vệ quyền của mọi trẻ em trên môi trường mạng.

+ Hãy cho trẻ em học bơi, học kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

+ Đội mũ bảo hiểm cho con, trọn tình cha mẹ.

Tháng hành động vì trẻ em năm 2022 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em trên địa bàn tỉnh.

 390 total views,  2 views today

5/5 - (4 đánh giá)