Xa rời tôn chỉ, mục đích – nguy cơ làm xói mòn bản chất báo chí cách mạng

Những năm qua, báo chí điện tử (gồm báo điện tử, tạp chí điện tử) ở nước ta gia tăng về số lượng, có nhiều đóng góp trong công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và phổ biến kiến thức, góp phần nâng cao dân trí và đời sống văn hóa, tinh thần của các tầng lớp nhân dân.

Tuy nhiên, do sự phát triển quá “nóng”, không ít tạp chí điện tử đã có biểu hiện “báo hóa”, thương mại hóa, thực hiện không đúng tôn chỉ, mục đích, từ đó làm nhiễu thông tin xã hội, tác động không thuận đến sự phát triển lành mạnh của nền báo chí cách mạng nước nhà. UBND phường Tân Phước giới thiệu video của Báo Quân đội nhân dân Việt Nam: “Xa rời tôn chỉ, mục đích – nguy cơ làm xói mòn bản chất báo chí cách mạng” để người dân hiểu và chọn lọc thông tin trên internet.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)