Phường Tân Phước thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo nhân dịp Đại lễ Phật Đản (Phật lịch 2566)

Nhân dịp Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, Ngày 13/5/2022, Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQVN phường Tân Phước đã tổ chức đoàn đi thăm, chúc mừng các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường Tân Phước.

Đoàn đã đến thăm, chúc mừng các vị chức sắc, tăng, ni tại: Chùa Chuẩn Đề, Tịnh xá Ngọc Phật, Tịnh xá Ngọc Quang, Tịnh xá Ngọc Pháp, Tịnh xá Ngọc Sơn, Thanh Sơn Thiền Viện, Chùa Phổ Đà Sơn, Chùa Giác Minh, Tịnh xá Quang Minh, Tịnh xá Minh Tâm, Chùa Già Lam, Tịnh thất Bửu Linh, Tịnh thất Thiện Tài.

Tại các nơi đến, Đoàn đã chúc mừng các vị chức sắc, tăng, ni, đồng bào phật tử đón mùa Phật Đản an vui, hạnh phúc; đồng thời ghi nhận những đóng góp của các cơ sở tôn giáo và các tăng, ni, phật tử vào sự phát triển kinh tế-xã hội, công tác chăm lo an sinh xã hội, phòng chống dịch Covid-19, đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương trong thời gian qua và mong muốn các vị chức sắc tiếp tục vận động tăng ni, phật tử phát huy tinh thần đoàn kết, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng phường Tân Phước ngày càng phát triển bền vững.

Các cơ sở tôn giáo giáo bày tỏ sự cảm ơn đối với Đảng ủy- HĐND- UBND- UBMTQVN phường trong thời gian qua đã luôn tạo điều kiện hỗ trợ các cơ sở tôn giáo và hứa sẽ tiếp tục cùng địa phương chăm lo chất lượng cuộc sống người dân, hỗ trợ giúp đỡ người khó khăn, chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà Nước, tích cực tham gia các phòng trào do địa phương phát động.

Loading

5/5 - (2 đánh giá)