Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Quyết định 26/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quy định giá dịch vụ thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.Loading

5/5 - (1 đánh giá)