Ni sư Thích Nữ Hạnh Hoà hơn 30 năm làm từ thiện

Ni sư Thích Nữ Hạnh Hoà (Nguyễn Thị Sớm) – Tịnh thất Thiện Tài, Khu phố Phước Lộc, phường Tân Phước hơn 30 năm làm từ thiện

Loading

5/5 - (2 đánh giá)