Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 3 HĐND thị xã Phú Mỹ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 tại phường Tân Phước

Sáng 12/6/2024, tại Hội trường UBND phường Tân Phước, Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 3 HĐND thị xã Phú Mỹ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp HĐND thường lệ giữa năm 2024.

Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Ông Nguyễn Văn Việt – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Phú Mỹ; Ông Lê Ngọc Linh – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; Bà Lê Thị Kim Thu – Tỉnh uỷ viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh và Tổ đại biểu số 3 HĐND thị xã Phú Mỹ gồm các đại biểu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng – UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ; Ông Trần Văn Út – Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Phước; Ông Tạ Bá Minh – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024.

Tại buổi tiếp xúc các đại biểu đã báo cáo với cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của thị xã 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, về dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh và HĐND thị xã, báo cáo kết quả giải trình ý kiến cử tri. Tại buổi tiếp xúc cử tri phường Tân Phước đã phát biểu ý kiến về vấn đề quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, đường giao thông, chiếu sáng, môi trường…v.v. Đại diện các ngành, địa phương cũng báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến ý kiến của cử tri.

Thay mặt các tổ đại biểu, ông Nguyễn Văn Việt đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.Loading

5/5 - (1 đánh giá)