Ngày Quốc tế Vui chơi 11/6: Vui chơi giúp tăng cường sự phát triển của trẻ em

Mọi trẻ em đều có quyền được vui chơi. Đây là quyền cơ bản đã được công nhận trong Công ước của Liên hợp quốc về Quyền trẻ em và Luật Trẻ em Việt Nam. Dựa trên nguyên tắc này, vào tháng 3/2024, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết do 13 quốc gia cùng đề xuất, trong đó có Việt Nam, và tuyên bố ngày 11/6 hàng năm là Ngày Quốc tế Vui chơi.

Mục đích của ngày Quốc tế Vui chơi là để nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chơi đối với sự phát triển của trẻ em và để khuyến khích việc chơi là một phần quan trọng của cuộc sống cho mọi lứa tuổi.

Ngày Quốc tế vui chơi không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc nâng cao nhận thức về quyền lợi của trẻ em trên toàn cầu mà còn mang ý nghĩa đặc biệt đối với trẻ em Việt Nam.

Việc có thêm một ngày lễ quốc tế trong tháng 6 – tháng Hành động vì trẻ em Việt Nam sẽ giúp cho các hoạt động bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam ngày càng có ý nghĩa thiết thực hơn.

Loading

Đánh giá bài viết này