Phường Tân Phước tổ chức Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ năm 2024

Ngày 14/6/2024, Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam, các ban ngành đoàn thể và các khu phố phường Tân Phước tổ chức phát động: “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 trên địa bàn phường.

Đương thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Vì lợi ích mười năm thì phải trồng cây, vì lợi ích trăm năm thì phải trồng người”. Thực hiện lời dạy của Người, phường Tân Phước luôn xác định việc trồng cây xanh là việc làm quan trọng, gắn liền với quá trình phát triển toàn diện của phường không chỉ cho hôm nay mà cho cả các thế hệ mai sau.

Thực tế qua tổng kết việc thực hiện trồng cây hàng năm cho thấy: trồng cây là việc bắt đầu, việc chăm sóc giữ gìn để cho cây phát triển tốt, tỏa bóng xum xuê; đồng thời thường xuyên bổ sung, trồng thêm cây mới là việc làm quan trọng, là trách nhiệm của tất cả mọi người và toàn xã hội.

Việc trồng cây có vai trò hết sức quan trọng trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường, biến đổi khí hậu toàn cầu đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của người dân, việc bảo vệ môi trường sinh thái là hết sức quan trọng, bảo đảm cho sự phát triển bền vững, bảo vệ cuộc sống của nhân dân.

Tết trồng cây có ý nghĩa, tác dụng to lớn, toàn diện, lâu dài, giá trị nhân văn của việc trồng cây, trồng cây xanh đã và đang góp phần xây dựng phường Tân Phước phát triển toàn diện, bền vững, đảm bảo môi trường đô thị xanh – sạch – đẹp.


Loading

5/5 - (2 đánh giá)