Chương trình phát triển đô thị thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến 2030, tầm nhìn đến năm 2045

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 1525/QĐ-UBND về Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Phú Mỹ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây viết tắt là Chương trình).

Một góc Trung tâm thị xã Phú Mỹ

Theo đó, Chương trình phát triển đô thị thị xã Phú Mỹ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 được lập trong phạm vi gồm toàn bộ phạm vi địa giới hành chính hiện nay của thị xã Phú Mỹ, bao gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 05 phường: Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước và 05 xã: Châu Pha, Sông Xoài, Tân Hải, Tân Hòa, Tóc Tiên, có diện tích khoảng 33.302,1 ha.

Mục tiêu của Chương trình nhằm cụ thể hóa và phù hợp với Kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021 – 2030; Quy hoạch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ;

Đến năm 2025, phấn đấu xây dựng thị xã Phú Mỹ trở thành thành phố và được công nhận là đô thị loại II, trong đó phấn đấu đạt các tiêu chí về chất lượng hạ tầng của đô thị loại I; đóng vai trò là một cực phát triển quan trọng trong hệ thống đô thị của Vùng Đông Nam Bộ;

Xây dựng và phát triển Phú Mỹ trở thành thành phố gắn với thế mạnh công nghiệp, cảng biển; trung tâm kinh tế quan trọng của Tỉnh và Vùng, đô thị cảng – công nghiệp phát triển bền vững, cửa ngõ quan trọng trong giao lưu kinh tế của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, khu vực Đông Nam Á & quốc tế và là một trong những trung tâm kinh tế quan trọng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và vùng Kinh tế trọng điểm phía Nam;

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế sẵn có và liên kết phát triển với các đô thị trong tỉnh; đồng thời đảm bảo sử dụng hiệu quả quỹ đất xây dựng, từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại;

Huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng đô thị đồng bộ, từng bước nâng cao tỉ lệ đô thị hóa, chất lượng cuộc sống dân cư, diện mạo kiến trúc cảnh quan đô thị theo hướng văn minh, hiện đại, bền vững và giữ gìn những giá trị tinh hoa, bản sắc văn hóa của thị xã Phú Mỹ.

Về dự kiến điều chỉnh đơn vị hành chính, thành lập mới các xã, phường và thành lập thành phố Phú Mỹ, đến năm 2025, thị xã Phú Mỹ không thay đổi về số lượng đơn vị hành chính cấp xã so với hiện nay. Các phường Tóc Tiên, Tân Hòa, Tân Hải thuộc thị xã Phú Mỹ được thành lập từ nguyên trạng diện tích tự nhiên, dân số các xã Tóc Tiên, Tân Hòa và Tân Hải. Thành phố Phú Mỹ được thành lập với 10 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó khu vực nội thị dự kiến gồm 8 phường, trong đó 05 phường hiện hữu (Hắc Dịch, Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Phước Hòa, Tân Phước) và 03 phường dự kiến thành lập mới (Tóc Tiên, Tân Hòa và Tân Hải). Khu vực ngoại thị dự kiến gồm xã Châu Pha và Sông Xoài.

Giai đoạn 2026 – 2030, điều chỉnh địa giới hành chính giữa thành phố Bà Rịa và thành phố Phú Mỹ theo Kế hoạch sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2023-2030, bảo đảm cả hai đơn vị đạt đầy đủ các tiêu chuẩn về quy mô diện tích và dân số theo quy định.

Đinh hướng các khu vực phát triển đô thị đã được cụ thể hóa trong Quy hoạch chung thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được phê duyệt theo Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 24/4/2024 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó không gian khu vực nội thị được chia thành 07 phân khu như sau:

Phân khu đô thị số 1: Phạm vi bao gồm các phường, xã: Phú Mỹ, Tân Phước, Phước Hòa. Là khu đô thị trung tâm hành chính – chính trị – đa chức năng, khu đô thị trung tâm hiện hữu.

Phân khu đô thị số 2: Bao gồm các phường, xã: Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Hắc Dịch, Tóc Tiên. Là khu đô thị cửa ngõ phía Bắc đa chức năng gắn với hồ Mỹ Xuân và các khu công nghiệp tại Mỹ Xuân.

Phân khu đô thị số 3: Bao gồm các phường, xã: Mỹ Xuân, Hắc Dịch, Tóc Tiên. Là khu đô thị trung tâm đa chức năng mật độ thấp, hệ thống các không gian hỗn hợp phụ trợ kết hợp với Khu công nghiệp – dịch vụ – đô thị HD.

Phân khu đô thị số 4: Bao gồm các phường, xã: Hắc Dịch, Tóc Tiên. Là khu đô thị cửa ngõ phía Đông, đầu mối giao thương về dịch vụ thương mại – logistics gắn với nút giao giữa đường Vành đai 4 và cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu.

Phân khu đô thị số 5: Bao gồm các phường, xã: Tân Phước, Phước Hòa, Tân Hòa. Là khu đô thị hiện trạng cải tạo Phước Hòa – Tân Hòa mật độ thấp dọc hai bên Quốc lộ 51.

Phân khu đô thị số 6: Bao gồm các xã: Tân Hòa, Tân Hải. Là khu đô thị cửa ngõ phía Đông Nam, gắn với du lịch sinh thái núi Dinh và khu công nghiệp Vạn Thương (Long Hương).

Phân khu đô thị số 7: Bao gồm các phường, xã: Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Tân Phước, Phước Hòa, Tân Hòa và Tân Hải. Là phân khu kinh tế chính của đô thị, tập trung sản xuất công nghiệp – cảng – dịch vụ logistics, hậu cần cảng.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao UBND thị xã Phú Mỹ tổ chức thực hiện và phối hợp với các Sở, ban, ngành liên quan để triển khai thực hiện các nội dung của Chương trình đảm bảo theo quy định của pháp luật. Báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Lồng ghép các nội dung của Chương trình phát triển đô thị đã được phê duyệt vào kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm và hàng năm trên địa bàn đặc biệt là các chỉ tiêu phát triển đô thị. Tập trung nguồn lực, tổ chức triển khai các chương trình, dự án đầu tư xây dựng phát triển đô thị, phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đáp ứng tiêu chí, tiêu chuẩn phân loại đô thị gắn với thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn và khả năng huy động nguồn lực từng giai đoạn và hàng năm. Chủ trì rà soát, xây dựng các nội dung liên quan tới công tác phân loại đô thị đảm bảo theo quy định, quy hoạch và định hướng phát triển đô thị. Định kỳ hàng năm, tổ chức đánh giá hiện trạng đô thị, tổng hợp kết quả thực hiện Chương trình, báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Xây dựng) định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu. Tổ chức lưu trữ hồ sơ theo quy định của pháp luật về lưu trữ.

Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với các Sở, ngành liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dân thị xã thực hiện các quy hoạch, chương trình phát triển đô thị theo quy định. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện chương trình; kịp thời tham mưu, đề xuất, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh, bổ sung chương trình, kế hoạch, cơ chế thực hiện phù hợp với tình hình thực tế.

Các Sở, ban, ngành có liên quan trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ được giao hướng dẫn, phối hợp và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các dự án thuộc lĩnh vực của từng Sở, Ban, ngành quản lý; đồng thời tham gia huy động nguồn lực để phát triển kết cấu hạ tầng đô thị.

Tải về Quyết định số 1525/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT.

Loading

5/5 - (4 đánh giá)