Thông báo đề nghị hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt cập nhật, bổ sung nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

Ngày 03/10/2023, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 2438/QĐ-UBND về cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

UBND phường Tân Phước đề nghị hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có tên (số tờ, số thửa đất) trong “Danh sách các hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ” đã được phê duyệt nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ và được cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ đính kèm Quyết định này khẩn trương đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Phú Mỹ để thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

* Tải về: Quyết định số số 2438/QĐ-UBND ngày 03/10/2023 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
* Xem thêm:
– Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
– Danh sách hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023


Loading

5/5 - (1 đánh giá)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC