Số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh các sai phạm về đất đai, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên khoáng sản, môi trường

Loading

5/5 - (7 đánh giá)