Một số hình ảnh hoạt động của UBMTTQVN phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ năm 2022

Một số hình ảnh và video hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Phước, thị xã Phú Mỹ trong năm 2022.

Loading

Đánh giá bài viết này