Quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 06/03/2023 Quy định về hoạt động táng trong khuôn viên các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. UBND phường Tân Phước giới thiệu toàn văn Quy định này để các tổ chức, cá nhân có liên quan được biết.

Loading

5/5 - (3 đánh giá)