Triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đến năm 2025

UBND thị xã Phú Mỹ đã ban hành Kế hoạch số 1144/KH-UBND triển khai thực hiện Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình trên địa bàn thị xã Phú Mỹ đến năm 2025. UBND phường Tân Phước giới thiệu toàn văn kế hoạch này để các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thực hiện.
Loading

5/5 - (2 đánh giá)