Đảng ủy phường Tân Phước tổ chức sơ kết 02 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu

Ngày 03/3/2023, Đảng ủy phường Tân Phước đã tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU ngày 16/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý đất đai, quy hoạch và xây dựng trên địa bàn phường Tân Phước.

Hội nghị đã đánh giá những kết quả đã làm được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác triển khai tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TU của Tỉnh ủy. Tại Hội nghị các ngành, đoàn thể, các khu phố, các chi bộ đã tham luận đóng góp các ý kiến, ý tưởng, giải pháp cho Đảng ủy, UBND phường để thực hiện tốt hơn Chỉ thị 14-CT/TU của Tỉnh ủy trong thời gian tới, đưa công tác quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng dần đi vào nề nếp.


Loading

5/5 - (3 đánh giá)