Thông báo đề nghị tổ chức, hộ gia đình, cá nhân đã được phê duyệt nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất năm 2023 thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất

UBND phường Tân Phước đề nghị tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất có tên (số tờ, số thửa đất) đã được phê duyệt nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ và được cập nhật, bổ sung nhu cầu sử dụng đất vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ khẩn trương đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Phú Mỹ để thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)

BÀI VIẾT CÙNG CHUYÊN MỤC