Sửa đổi quốc tịch trong giấy khai sinh thư thế nào?

Hỏi:

Cha tôi là người Campuchia vừa mới được nhập quốc tịch Việt Nam vào năm 2015, mẹ tôi là người Việt Nam. Trong giấy khai sinh của tôi lúc trước khai nhầm theo quốc tịch cha tôi là Campuchia, nhưng từ nhỏ tới lớn tất cả giấy tờ tùy thân của tôi đều là quốc tịch Việt Nam. Bây giờ tôi muốn sửa đổi quốc tịch trong giấy khai sinh thì phải làm thế nào?

Đáp:

Theo thông tin mà anh (chị) cung cấp, anh (chị) có cha đẻ là công dân Campuchia (đã được nhập quốc tịch Việt Nam năm 2015) và mẹ là công dân Việt Nam. Theo quy định tại khoản 2 Điều 16 Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008 thì “2. Trẻ em khi sinh ra có cha hoặc mẹ là công dân Việt Nam còn người kia là công dân nước ngoài thì có quốc tịch Việt Nam, nếu có sự thỏa thuận bằng văn bản của cha mẹ vào thời điểm đăng ký khai sinh cho con…”. Tại thời điểm đăng ký khai sinh, anh (chị) đã được nhận quốc tịch Campuchia theo cha (thông tin này được thể hiện trong Giấy khai sinh của anh (chị) nên quốc tịch của anh (chị) là quốc tịch Campuchia.

Theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật hộ tịch (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016) thì: Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch gốc của cá nhân. Mọi hồ sơ, giấy tờ của cá nhân có nội dung về họ, chữ đệm, tên; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; dân tộc; quốc tịch; quê quán; quan hệ cha, mẹ, con phải phù hợp với giấy khai sinh của người đó. Trường hợp nội dung trong hồ sơ, giấy tờ cá nhân khác với nội dung trong giấy khai sinh của người đó thì thủ trưởng cơ quan, tổ chức quản lý hồ sơ hoặc cấp giấy tờ có trách nhiệm điều chỉnh hồ sơ, giấy tờ theo đúng nội dung trong giấy khai sinh. Như vậy, anh (chị) cần phải điều chỉnh hết tất cả mọi giấy tờ tùy thân (phát sinh sau Giấy khai sinh) theo đúng nội dung trong Giấy khai sinh.

Trong trường hợp anh (chị) muốn thay đổi phần ghi về quốc tịch trong Giấy khai sinh của anh (chị) thì anh (chị) cần phải tiến hành thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008. Đồng thời, anh (chị) cần liên hệ với cơ quan có thẩm quyền có liên quan để tiến hành xác minh việc có sự khác nhau trong phần ghi về quốc tịch trong Giấy khai sinh và các giấy tờ tùy thân của anh (chị).

Loading

Đánh giá bài viết này