Quyết định 976/QĐ-TTg của TTCP phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh BR-VT

Triển khai Quyết định số 976/QĐ-TTg ngày 11/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến các đơn vị, doanh nghiệp biết để cập nhật, thực hiện.

Tải về Quyết định số 976/QĐ-TTg tại đây

Loading

5/5 - (1 đánh giá)