Mời tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc về Phú Mỹ chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thị xã Phú Mỹ (15/8/1994 – 15/8/2024)

UBND thị xã Phú Mỹ thông báo mời tham gia Cuộc thi sáng tác ca khúc về Phú Mỹ chào mừng kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thị xã Phú Mỹ (15/8/1994 – 15/8/2024).

Mục đích:

Tạo nguồn tác phẩm âm nhạc mới, có chất lượng cao để phục vụ đời sống tinh thần cho người dân; qua đó cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân thị xã Phú Mỹ phát huy ý chí tự lực tự cường, khát vọng phát triển, ra sức phấn đấu xây dựng quê hương Phú Mỹ ngày càng giàu mạnh, văn minh, đời sống Nhân dân ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Tuyển chọn các sáng tác tiêu biểu, thể hiện nét riêng biệt về lịch sử, văn hóa, kinh tế, chính trị, xã hội để làm đặc trưng của thị xã Phú Mỹ. Ca khúc sẽ được sử dụng chính thức trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, giới thiệu, quảng bá về tiềm năng phát triển của thị xã đối với bạn bè trong nước và quốc tế; đồng thời phục vụ các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng của thị xã Phú Mỹ.

Đẩy mạnh hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn thị xã; tạo điều kiện cho các cá nhân, nhất là với những hạt nhân sáng tác ở địa phương phát huy khả năng, trao đổi học tập kinh nghiệm về sáng tác.

Chủ đề: Sáng tác ca khúc về Phú Mỹ.

Nội dung:

Ca ngợi, nâng cao nhận thức về lòng tự hào dân tộc, truyền thống quê hương Phú Mỹ, tinh thần yêu nước, biết quý trọng độc lập tự do, sự hy sinh lớn lao của các thế hệ đi trước cũng như những thành tựu của Đảng bộ và Nhân dân thị xã Phú Mỹ đạt được trong 30 năm xây dựng và phát triển.

Ca ngợi thành tựu, tiềm năng, thế mạnh và kết quả đạt được của quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng – an ninh và công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thị xã Phú Mỹ trong thời gian qua. Ca ngợi tình yêu lứa đôi, tình yêu thương con người và tình yêu quê hương Phú Mỹ.

Giới thiệu, quảng bá hình ảnh con người, nét đẹp thiên nhiên, văn hóa của các dân tộc cùng nhau đoàn kết, sinh sống và góp phần xây dựng, phát triển thị xã Phú Mỹ ngày càng phồn vinh, hạnh phúc.

Thời gian nhận tác phẩm cuộc thi: Từ ngày ban hành Thể lệ cuộc thi đến hết ngày 29/02/2024.

Giải thưởng:

01 Giải A: 100.000.000 đồng.
10 Giải Khuyến khích: mỗi giải 10.000.000 đồng/tác phẩm.


Loading

5/5 - (1 đánh giá)