Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 3 HĐND thị xã Phú Mỹ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 tại phường Tân Phước

Sáng 08/11/2023, tại Hội trường UBND phường Tân Phước, Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh và Tổ đại biểu số 3 HĐND thị xã Phú Mỹ tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm 2023.

Tổ đại biểu số 7 HĐND tỉnh gồm các đại biểu: Ông Nguyễn Văn Việt – Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Phú Mỹ; Ông Lê Ngọc Linh – Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư; Thượng tọa Thích Nhuận Nghĩa, Phó Trưởng Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo tỉnh và Tổ đại biểu số 3 HĐND thị xã Phú Mỹ gồm các đại biểu: Bà Nguyễn Thị Ngọc Phượng – UV.BTV, Trưởng Ban Tổ chức Thị uỷ; Ông Trần Văn Út – Thị uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ phường Tân Phước; Ông Tạ Bá Minh – Phó Trưởng Ban Pháp chế HĐND thị xã, đã tiếp xúc với cử tri phường Tân Phước trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023.

Tại buổi tiếp xúc các đại biểu đã báo cáo với cử tri về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, của thị xã năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024, về dự kiến chương trình kỳ họp thường lệ của HĐND tỉnh và HĐND thị xã, báo cáo kết quả giải trình ý kiến cử tri. Tại buổi tiếp xúc có 10 lượt cử tri phường Tân Phước đã phát biểu ý kiến về vấn đề quy hoạch, việc cấp giấy CNQSD đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, phát triển hạ tầng, đường giao thông, thoát nước đô thị, môi trường…v.v. Đại diện các ngành, địa phương cũng báo cáo, cung cấp thông tin liên quan đến ý kiến của cử tri.

Thay mặt các tổ đại biểu, ông Nguyễn Văn Việt đã tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và cho biết, Tổ sẽ tổng hợp các ý kiến, kiến nghị gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)