Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2024

UBND thị xã Phú Mỹ đã ban hành Quyết định số 10.468/QĐ-UBND giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh và dự toán thu, chi Ngân sách Nhà nước năm 2024 cho các ngành, địa phương.
Loading

5/5 - (2 đánh giá)