Quân đội Nhân dân Việt Nam: Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu

Cách đây 79 năm, ngày 22/12/1944, tại khu rừng Trần Hưng Đạo (nay thuộc xã Tam Kim, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng), Đội Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân đã chính thức làm lễ thành lập theo chỉ thị của Bác Hồ. Ngày 22/12/1944 được chọn là Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Trong suốt quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt cùng toàn Đảng, toàn dân lập nên những chiến công hiển hách trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu” chính là bản chất và quy luật phát triển của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)