Công khai Quyết định số 1720/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4

UBND phường Tân Phước công khai Quyết định số 1720/QĐ-UBND ngày 14/6/2022 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và lộ trình thực hiện tích hợp, cung cấp trên cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2022.


Loading

5/5 - (3 đánh giá)