Chỉ thị số 10/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ: Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới

Ngày 19-04-2023, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị Về tăng cường công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ trong tình hình mới. UBND phường Tân Phước giới thiệu nội dung Chỉ thị để các cơ quan, CBCC và nhân dân biết và thực hiện.Loading

5/5 - (1 đánh giá)