Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo về thời gian trẻ tiếp xúc thiết bị điện tử

Thời gian hợp lý để trẻ dưới 5 tuổi tiếp xúc với màn hình các thiết bị điện tử là không quá 60 phút/ngày, đặc biệt không nên để trẻ dưới 1 tuổi tiếp xúc với các loại màn hình này, theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Loading

Đánh giá bài viết này