Bình đẳng giới và trao quyền cho lao động nữ trong Bộ luật Lao động 2019

Tại Việt Nam, tỷ lệ phụ nữ tham gia vào lực lượng lao động cao. Bộ luật Lao động năm 2019 được chỉnh sửa và bổ sung các quy định bảo đảm bình đẳng giới, tự quyết định trong việc làm, các vấn đề về bảo vệ thai sản và phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

 320 total views,  2 views today

5/5 - (1 đánh giá)