Thông điệp Ngày Môi trường Thế giới 5/6/2022: Chỉ một Trái Đất

Thông điệp năm 2022 của Chương trình Môi trường LHQ là xây dựng lối sống bền vững, hài hòa với thiên nhiên; sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, đa dạng sinh học; hướng tới lối sống xanh, sạch hơn.

Loading

5/5 - (2 đánh giá)