Thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 1, 5 thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

UBND phường Tân Phước thông báo lấy ý kiến cộng đồng dân cư đối với nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị số 1, 5 thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Loading

Đánh giá bài viết này