Thông báo đề nghị chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại vào mùa mưa bão trong nuôi trồng thủy sản năm 2022 trên địa bàn phường

Để chủ động ứng phó, hạn chế đến mức thấp nhất những thiệt hại trong nuôi trồng thủy sản có thể xảy ra do mưa bão năm 2022, UBND phường Tân Phước đề nghị người dân nuôi trồng thủy sản và ngư dân trên địa bàn phường thực hiện những biện pháp phòng chống và khắc phục thiệt hại do mưa bão, lũ …

Loading

5/5 - (6 đánh giá)