Số ĐT đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, khoáng sản, môi trường trên địa bàn Phường Tân Phước

UBND phường Tân Phước công bố Số ĐT đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch, xây dựng, trật tự đô thị, tài nguyên, khoáng sản, môi trường trên địa bàn Phường Tân Phước. Kính mong nhận được thông tin phản ánh từ nhân dân.

Loading

5/5 - (8 đánh giá)