Nhạc sĩ Văn Cao – Tác giả của Quốc ca Việt Nam

Quốc ca Việt Nam là bài “Tiến quân ca” do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác, với những giai điệu thiêng liêng, hào hùng. Bài hát ra đời gắn với những ký ức Việt Nam thời kỳ tiền khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Sau khi Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa được thành lập. Quốc hội khóa I (năm 1946) đã chính thức chọn “Tiến quân ca” làm Quốc ca của Việt Nam. Kể từ khi ra đời đến nay, “Tiến quân ca” đã đồng hành cùng dân tộc Việt Nam, trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử và trở thành một phần thiêng liêng không thể thay thế trong tâm hồn, máu thịt mỗi người dân. Tác giả của Quốc ca Việt Nam – nhạc sĩ Văn Cao sinh ngày 15/11/1923, cách đây tròn 100 năm.

Loading

Đánh giá bài viết này