Nghị quyết số 14/2022 của HĐND tỉnh quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

UBND phường Tân Phước giới thiệu nội dung: Nghị quyết số 14/2022/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định các khoản thu, mức thu và cơ chế quản lý thu, chi đối với dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Loading

5/5 - (2 đánh giá)