Nghị quyết số 13/2022 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh THPT; học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình GDPT trên địa bàn tỉnh

UBND phường Tân Phước giới thiệu nội dung: Nghị quyết số 13/2022/NQ-HĐND ngày 16/9/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu quy định chính sách hỗ trợ học phí năm học 2022-2023 cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi, học sinh trung học phổ thông công lập và ngoài công lập; học viên học tại các cơ sở giáo dục thường xuyên theo chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Loading

5/5 - (2 đánh giá)