Nghị quyết 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính

Nghị quyết số 02-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về chuyển đổi số, đô thị thông minh gắn với cải cách hành chính.

Xem chi tiết Nghị quyết tại đây.

Loading

5/5 - (2 đánh giá)