Nghị định số 152/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Chính phủ về thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Nghị định số 152/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Chính phủ về thành lập xã, phường thuộc thành phố Vũng Tàu và huyện Tân Thành, chia huyện Long Đất thành huyện Long Điền và huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, theo đó Phường Tân Phước được thành lập trên cơ sở chia tách từ xã Phước Hoà theo Nghị định số 152/2003/NĐ-CP ngày 09/12/2003 của Chính phủ, chính thức hoạt động từ 06/01/2004.


Loading

5/5 - (2 đánh giá)