Kết quả công tác tổ chức hội trại và giao quân năm 2023 của phường Tân Phước

Báo cáo sơ bộ công tác tổ chức hội trại và giao quân năm 2023 của phường Tân Phước.

Hội trại: Cổng trại Nguyễn Thị Đẹp – Phường Tân Phước được UBND thị xã khen thưởng cổng trại trang trí đẹp.

Giao quân: hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 2023, 25/25 thanh niên, cụ thể:

Giao cho đơn vị Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải Quân: 01 thanh niên;

Giao cho đơn vị Lữ đoàn phòng không 77: 04 thanh niên;

Giao cho đơn vị Lữ đoàn Thông tin 23: 11 thanh niên;

Giao cho đơn vị Bộ CHQS tỉnh: 06 thanh niên;

Giao cho Công an tỉnh: 01 thanh niên;

Dự phòng: 02 thanh niên (Nguyễn Quang Vinh, Nguyễn Đắc Điền).

Loading

5/5 - (2 đánh giá)