Kế hoạch triển khai thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022

Kế hoạch số 01 ngày 14/3/2022 của Ban chỉ đạo 138 phường Tân Phước triển khai thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội năm 2022.
Loading

5/5 - (2 đánh giá)