HĐND phường Tân Phước tổ chức Kỳ họp thứ Mười để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND phường

Ngày 03/7/2024, HĐND phường Tân Phước đã tổ chức Kỳ họp thứ Mười (Kỳ họp chuyên đề) để bầu bổ sung chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phước, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kết quả với 100% đại biểu HĐND phường có mặt bỏ phiếu đồng ý, Ông Trần Văn Phúc – Uỷ viên BCH Đảng bộ phường đã được các đại biểu HĐND tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Chủ tịch UBND phường Tân Phước, nhiệm kỳ 2021-2026.
Loading

5/5 - (1 đánh giá)