Đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế từ 20/7/2023

Theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh giản biên chế, những đối tượng chưa thực hiện tinh giản biên chế là: Những người đang trong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang nuôi con dưới 36 tháng tuổi, trừ trường hợp cá nhân tự nguyện tinh giản biên chế và những người đang trong thời gian xem xét kỷ luật hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị thanh tra, kiểm tra do có dấu hiệu vi phạm. Nghị định này có hiệu lực từ ngày 20/7/2023.

Loading

Đánh giá bài viết này