Thông báo đăng ký tham gia miễn phí chương trình phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em năm 2022

UBND phường Tân Phước thông báo đăng ký tham gia miễn phí chương trình phổ cập bơi phòng, chống đuối nước cho trẻ em năm 2022, kính mời người dân trên địa bàn phường đăng ký cho con em tham gia học bơi.

Loading

5/5 - (2 đánh giá)