Công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023

Ngày 15/12/2023, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ban hành Quyết định số 3626/QĐ-UBND Công bố Chỉ số theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính các cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu năm 2023.
Loading

Đánh giá bài viết này