Cần dạy trẻ những gì để tránh bị xâm hại tình dục?

Để phòng chống bị xâm hại, trẻ em cần được cha mẹ và nhà trường giáo dục về những kiến thức và kỹ năng để tự vệ.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)