Bảo vệ dữ liệu cá nhân: Các hành vi bị nghiêm cấm

Theo Nghị định số 13/2023/NĐ-CP CP ngày 17/4/2023 của Chính phủ, biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân được áp dụng ngay từ khi bắt đầu và trong suốt quá trình xử lý dữ liệu cá nhân. Các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân gồm: Xử lý dữ liệu cá nhân trái với quy định của pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân; xử lý dữ liệu cá nhân để tạo ra thông tin, dữ liệu nhằm chống lại Nhà nước CHXHCN Việt Nam; xử lý dữ liệu cá nhân để tạo ra thông tin, dữ liệu gây ảnh hưởng tới an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khác; cản trở hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân của cơ quan có thẩm quyền và lợi dụng hoạt động bảo vệ dữ liệu cá nhân để vi phạm pháp luật. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2023.

Loading

5/5 - (3 đánh giá)