12 khoản tăng lên khi tăng lương cơ sở từ ngày 1/7/2023

Từ ngày 1/7/2023, Nghị quyết 69/2022/QH15 bắt đầu thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng. Bên cạnh việc tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức, nhiều khoản tiền, trợ cấp dành cho người lao động ngoài Nhà nước được tính dựa theo lương cơ sở cũng sẽ được điều chỉnh tăng thêm.

Loading

5/5 - (2 đánh giá)