15 năm Ngày Đại dương thế giới 08/6

Ngày Đại dương thế giới (World Oceans Day) được tổ chức vào ngày 8 tháng 6 hàng năm nhằm tôn vinh và bảo vệ đại dương của chúng ta. Ngày này được thành lập bởi Liên Hợp Quốc vào năm 2008, nhằm nhấn mạnh tầm quan trọng của đại dương đối với cuộc sống trên Trái Đất và tạo ra ý thức về việc bảo vệ và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên đại dương.

Nguồn gốc của Ngày Đại dương thế giới bắt nguồn từ Hội nghị Lãnh đạo Thế giới về Đại dương (World Ocean Summit) lần đầu tiên được tổ chức bởi Tạp chí Kinh tế The Economist vào tháng 2 năm 2009. Hội nghị này đã tạo ra một nền tảng quan trọng để các nhà lãnh đạo và các chuyên gia đến từ các lĩnh vực khác nhau có thể thảo luận và thúc đẩy các giải pháp bền vững cho vấn đề đại dương.

Ý nghĩa của Ngày Đại dương thế giới là gì? Đại dương chiếm khoảng 70% diện tích của Trái Đất và chịu trách nhiệm cho việc cung cấp 50% lượng oxy mà chúng ta hít thở, điều hòa khí hậu, cung cấp nguồn thực phẩm và nguồn sống cho hàng triệu loài sinh vật. Tuy nhiên, đại dương đang gặp phải nhiều thách thức nghiêm trọng bao gồm ô nhiễm, khí hậu biến đổi, khai thác quá mức và mất môi trường sống.

Ngày Đại dương thế giới nhằm nâng cao nhận thức của mọi người về tầm quan trọng của đại dương và khuyến khích hành động bảo vệ và phục hồi nguồn tài nguyên đại dương. Ngày này cũng cung cấp cơ hội để các tổ chức, cộng đồng và cá nhân tham gia vào các hoạt động như diễn thuyết, hội thảo, triển lãm, làm vệ sinh bãi biển, tái trồng rừng san hô, và tăng cường việc quản lý và bảo vệ các khu vực đại dương.

Thông qua việc tăng cường nhận thức và hành động cộng đồng, Ngày Đại dương thế giới mong muốn góp phần giảm thiểu các vấn đề đang đối mặt đại dương và đảm bảo sự tồn tại và phát triển bền vững của nó trong tương lai.

Ngày Đại dương thế giới 2023 được diễn ra vào ngày nào?

Ngày 8 tháng 6 hàng năm là Ngày Đại dương thế giới, tổ chức bởi Liên Hợp Quốc, nhằm tạo sự đoàn kết và kết nối toàn cầu với mục tiêu bảo tồn và phát triển bền vững cho biển và đại dương.

Năm 2023, chủ đề của Ngày Đại dương thế giới do Liên Hợp Quốc đưa ra là “Hành tinh đại dương: Thủy triều đang thay đổi” (Planet Ocean: Tides are Changing), nhấn mạnh rằng mặc dù đại dương chiếm phần lớn diện tích trên Trái đất, nhưng chúng ta chỉ mới khám phá một phần nhỏ của các vùng biển.

Ở Việt Nam, để đáp ứng Ngày Đại dương thế giới 2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã phát động Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam từ ngày 1 đến 8 tháng 6 năm 2023 với chủ đề “Khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên, bảo vệ môi trường biển và hải đảo”.

Tóm lại, Ngày Đại dương thế giới năm 2023 sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 6 (thứ Năm), cùng với Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam diễn ra từ ngày 1 đến 8 tháng 6 năm 2023.

Ngày Đại dương thế giới 2023 có những hoạt động hưởng ứng nào?

Theo Công văn 3556/BTNMT-TTTT, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị các Bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các hoạt động sau đây nhằm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới 2023:

– Tập trung tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, cũng như luật pháp quốc tế về biển, đảo; nhấn mạnh quyền lợi hợp pháp và chính đáng của Việt Nam trên biển; vị trí, vai trò, và tầm quan trọng của biển, đảo và đại dương; tài nguyên và môi trường biển, đảo trong phát triển bền vững; công tác tuyên truyền về biển đảo năm 2023 theo Hướng dẫn 94-HD-BTGTW năm 2022.

– Đồng thời, tổ chức đồng loạt các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam 2023, Ngày Đại dương thế giới 2023, bao gồm:

Treo băng rôn, pano, áp phích liên quan đến Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam và Ngày Đại dương thế giới 2023;

Tổ chức hội thảo, hội nghị, tọa đàm, diễn đàn về công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên biển, hải đảo một cách hợp lý, hiệu quả, công bằng và bền vững; kiểm soát ô nhiễm môi trường biển;

Bảo vệ, duy trì và phục hồi đa dạng sinh học ven biển, biển và hải đảo;

Bảo tồn và phát huy giá trị di sản thiên nhiên và văn hóa biển; thực hiện khai thác và đánh bắt thủy sản một cách an toàn, bền vững, và ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu và tăng mực nước biển;

Điều tra, nghiên cứu khoa học về biển, hải đảo, và hệ thống thông tin thủy triều, hải văn để phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng và an ninh.

Tăng cường kiểm soát việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa ven biển và trên các hải đảo; khuyến khích các nghiên cứu về biển, đảo và hoạt động sản xuất kinh doanh thân thiện với môi trường biển.

Tổ chức các hoạt động với sự tham gia của cộng đồng, gồm cả phong trào cộng đồng, ra quân làm vệ sinh môi trường biển, thu gom và xử lý rác thải, ngăn chặn việc thải rác thải nhựa vào môi trường. Đặc biệt, tại 28 tỉnh/thành phố có bờ biển trên toàn quốc, cần có các hoạt động ra quân làm sạch bờ biển để đảm bảo sau thời gian tham gia Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, không còn rác thải trôi dạt vào bờ biển.

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, truyền thông và thông tin đối ngoại về biển, đảo của Việt Nam. Đổi mới, đa dạng hóa và hiện đại hóa hình thức, nội dung, phương thức và phương tiện thông tin, tuyên truyền; xây dựng cơ chế hợp tác và phối hợp hiệu quả công tác tuyên truyền về biển, đảo giữa các cơ quan, đơn vị và địa phương, cũng như giữa các cơ quan trong nước và cơ quan đại diện nước ngoài.

Các phương tiện truyền thông đại chúng cần tăng cường thời lượng và tần suất tuyên truyền về các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới 2023.

Ý nghĩa của ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam có ý nghĩa quan trọng trong việc tăng cường nhận thức và bảo vệ tài nguyên biển, đảo, và môi trường biển, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của các vùng biển và hải đảo. Dưới đây là ý nghĩa cụ thể của hai sự kiện này:

Ngày Đại dương thế giới: Ngày Đại dương thế giới (World Oceans Day) được tổ chức hàng năm vào ngày 8 tháng 6, nhằm tôn vinh và bảo vệ đại dương của chúng ta. Ngày này nhấn mạnh vai trò quan trọng của đại dương trong việc duy trì sự sống trên Trái đất, cũng như nhấn chứng sự cần thiết của việc bảo vệ, khai thác bền vững và sử dụng tài nguyên biển một cách chính đáng. Ngày Đại dương thế giới thúc đẩy nhận thức về các vấn đề môi trường biển, như biến đổi khí hậu, ô nhiễm, suy thoái sinh thái và mất mát đa dạng sinh học. Nó gợi mở sự hợp tác toàn cầu để bảo vệ và bảo quản đại dương cho thế hệ tương lai.

Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam: Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam là một sự kiện quốc gia được tổ chức hàng năm, thường diễn ra vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Sự kiện này nhằm tăng cường nhận thức và gây quỹ cho công tác bảo vệ và phát triển bền vững các tài nguyên biển, đảo của Việt Nam. Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam tập trung vào việc tuyên truyền, giáo dục và thúc đẩy sự tham gia của cộng đồng, các tổ chức và các cá nhân trong việc bảo vệ môi trường biển, đảo và thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của các vùng biển và hải đảo. Nó cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy nghiên cứu, khoa học và công nghệ liên quan đến biển và đảo, cũng như xây dựng mạng lưới hợp tác trong việc quản lý tài nguyên biển và đảo.

Có thể nói, ngày Đại dương thế giới và Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam đều có mục tiêu tăng cường nhận thức về vai trò, giá trị và sự cần thiết của việc bảo vệ và phát triển bền vững tài nguyên biển, đảo. Chúng cũng tạo ra một cơ hội để các cá nhân, tổ chức và cộng đồng tham gia vào các hoạt động và biện pháp cụ thể để bảo vệ môi trường biển, đảo và đảm bảo tương lai bền vững cho các vùng biển và hải đảo.

Loading

5/5 - (4 đánh giá)