Trẻ em đang tìm kiếm gì trên Internet?

Báo cáo mới đây của hãng sản xuất phần mềm bảo mật của Nga Kaspersky Lab đã ghi nhận lại các hoạt động trực tuyến của trẻ em trên thế giới, qua đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ trẻ khi chúng tham gia mạng trực tuyến.

Trong bối cảnh, môi trường mạng ngày càng trở nên phức tạp và tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc xây dựng không gian mạng an toàn và bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ này là một ưu tiên hàng đầu. Các nhà quản lý giáo dục, chuyên gia về trẻ em nhấn mạnh: Chúng ta cần chung tay để tạo lập cuộc sống, môi trường thế giới số ngày càng an toàn lành mạnh hơn. Điều đó đòi hỏi phải có những đánh giá đúng đắn từ thực tiễn và ở tầm chiến lược, dự báo, xem xét những kinh nghiệm, các bài học của Việt Nam và quốc tế để có các giải pháp cụ thể hơn, thiết thực hơn. Một mặt bảo vệ an toàn, mặt khác thúc đẩy các cơ hội để trẻ em có thể tham gia tích cực hơn trên môi trường mạng.

Loading

5/5 - (3 đánh giá)