Toàn văn Tuyên ngôn Độc lập năm 1945 do Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc ngày 2/9/1945

Tuyên ngôn Độc lập – Trường tồn cùng lịch sử

Cách đây 78 năm, ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, mở ra kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)