Thông điệp truyền thông phòng chống sốt xuất huyết

Thời tiết giao năm nay diễn biến rất bất thường, tạo điều kiện cho một số bệnh dịch phát triển, đặc biệt là sốt xuất huyết. Để đẩy mạnh công tác truyền thông phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, Trung tâm kiểm soát bệnh tật yêu cầu đẩy mạnh công tác truyền thông phòng chống sốt xuất huyết. Mọi người cùng chia sẻ và thực hiện để phòng chống sốt xuất huyết.

Loading

5/5 - (1 đánh giá)