Thông báo đăng ký bổ sung nhu cầu sử dụng đất trong năm 2023 trên địa bàn phường Tân Phước

Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trên địa bàn phường Tân Phước có nhu cầu đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất, kính đề nghị liên hệ UBND phường Tân Phước (thông qua bộ phận Địa chính phường) để đăng ký bổ sung, thời gian từ nay đến ngày 17/4/2023.

Hộ gia đình, cá nhân có tên trong “Danh sách các hộ gia đình, cá nhân đã đăng ký trong Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 của thị xã Phú Mỹ” đính kèm Thông báo này đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thị xã Phú Mỹ để thực hiện các thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định.
Loading

4.9/5 - (8 đánh giá)